A Staccato project

2009. 7. 27.
/ Staccato

A Staccato (jelentése: Sustainable Technologies And Combined Community Approaches Take Off, azaz Fenntartható Technológiák És Kombinált Közösségi Megközelítések) projekt 3 európai főváros, Amsterdam, Szófia és Budapest közreműködésével jött létre, hogy mindhárom helyszínen, jelentős támogatással (CONCERTO II.) hozzanak létre olyan demonstrációs projekteket, mint a Faluház, mellyel a fenntartható energiagazdálkodás lakossági dimenzióját népszerűsítik. Tovább>>

 

Az éghajlatváltozás következményei közül az egyre forróbb nyarakat kétség kívül a panelben lakók érzik leginkább a bőrükön. Pedig az épület „minősége” amelyben lakunk, a radikálisan változó időjárás egyik fontos meghatározója. Hogyan? Ma már bizonyított tény, hogy a gyorsuló és egyre kedvezőtlenebb irányt vevő éghajlatváltozás az emberi tevékenység eredménye. A „bűnös”, a hatalmas mennyiségű szén-dioxid, amit a légkörbe juttatunk azonban csak bizonyos részben származik a közlekedésből, vagy ahogyan még ma is sokan gondolják, az ipari tevékenységből. Az igazság az, hogy az európai üvegházhatású gázok kibocsátásának 70%-ért az energiafelhasználásunk felelős, ennek is közel a felét épületeink energiafogyasztása emészti fel. Minél rosszabb épületeink szigetelése, minél gyengébb állapotban vannak a falak, vagy a nyílászárók, minél több energiát pazarlunk el meggondolatlan lépésekkel – az bár közvetve, de mérhetően visszahat az éghajlatra. Ezt felismerve az Európai Unió irányelvekkel, akciókkal, és még számtalan más eszközzel igyekszik rábírni a leendő építőket a korszerűbb lakások építésére, illetve az elavult állapotban lévő ingatlanok tulajdonosait az energiahatékony felújításra.

Az Európai Unióban az új tagállamok csatlakozásával jelentősen megnőtt az elmaradott iparosított technológiával épült és rendkívül rossz energiahatékonysággal működő épületek aránya. A növekvő energiaárak következményeként ezen épületek fenntartása is egyre költségesebbé válik, ami komoly problémát jelent az épületek tulajdonosai, lakói számára, akik általában épp az alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportokból kerülnek ki. Az Európai Bizottság kutatás-fejlesztési programján keresztül támogatja olyan új energiamegtakarítási és energiahatékonyság-javítási technológiák kifejlesztését, amelyek segítségével csökkenthető az épületek energiaigénye.

StaccatoLogoRGB1200

Az Európai Unió mellett a Magyar Kormány szintén közvetlen támogatást nyújt a panellakások felújításához a Panel Plusz programon keresztül, melynek keretében támogatható az iparosított technológiával épített lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerűsítése, valamint megújuló energiafelhasználás növelése céljából történő berendezések telepítése.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2005-ben csatlakozott az uniós Staccato pályázathoz, hogy Amszterdam Noord és Szófia Oboriste mellett a harmadik önkormányzat lehessen, ahol egy pályázaton kiválasztott tömbházban az EU által támogatott energiahatékonysági mintaprogram valósul meg.

 

Az amszterdami lakótelepen 2 szintes panel épületek találhatók. A felújítás 2008 és 2012 között zajlik: nyaranta egy-egy ütemben. A projekt érdekessége, hogy a fűtéscsövek cseréjét is érintő teljes felújítás alatt a körülbelül 880 lakásban élő bérlőket kiköltöztetik otthonaikból. Szófia kisebb léptékű beruházással vesz részt a projektben. Itt mindössze néhány épület újul meg, 60-80 lakással.

Az uniós projekt magyar managerének, Rózsás Árpádnak két fontos dolog betartására is figyelnie kell: egyrészt, hogy a magyar megvalósítás mindendben megfeleljen a Staccato elvárásainak, különösképpen annak a hőegyütthatónak, ami az egész felújítás eredményességét jelzi. Másrészt szintén ő felügyeli, hogy a Staccato műszaki követelméyei kompatibilisek legyenek a Panel + program szabályaival.

A Staccato projekt komplex uniós program, melynek a szén-dioxid kibocsátás csökkentése mellett szociológiai vonatkozása is jelentős. Így a programhoz társadalmi hatástanulmány is készül, melyben a felújítás előtti, illetve az azt követő állapotokat térképezik fel. A programhoz így nem csak a felújítás tartozik, bár kétség kívül az annak a „leglátványosabb” része, hanem egy 4 éves monitoring folyamat is, ami a munkálatok befejeztével veszi kezdetét.

A Staccato projekt magyar partnerei és tevékenységeik:

 • Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (felújítási tevékenység koordinálása),
 • Energia Klub (nyilvánosság biztosítása),
 • Közép-európai Egyetem (CEU, szociológiai kutatások),
 • BECO HU (EU projekt management, fenntarthatósági tréning),
 • Energiahatékony Önkormányzatok Szövetsége (EHÖSZ, nyilvánosság biztosítása).

A projektben kitűzött célok:

 • A kiválasztott lakóépületek teljes statikai, építészeti és szociológiai felmérése.
 • Engedélyes tervek elkészítése az energiahatékonysági felújításhoz.
 • A felújítás teljes kivitelezése az egész épületben.
 • Energiahatékonysági utómérések végzése a felújítás befejezése utáni négy éves időszakban.
 • Információs pont létrehozása az épületben, hogy a ház lakói teljes körű és folyamatos tájékoztatást kapjanak a projektről általában, és különösen a felújítási munkák menetéről.
 • Képzések, konferenciák szervezése, országos és helyi média támogatás és egyéb tájékoztatás, ami más társasházakat is ösztönöz a felújításra, illetve példát mutat számukra hasonló projekt végrehajtásához.

A program végrehajtásának költségeit az Európai Unió STACCATO-CONCERTO programja támogatja. Emellett közvetlen támogatást nyújt a felújításhoz a Magyar Kormány Panel Plusz programja is. A fennmaradó költségeket Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata és a kiválasztott ingatlan tulajdonosai közösen vállalják.

Staccato: http://www.concerto-staccato.eu/

ConcertoPlus: http://concertoplus.eu